VOORWAARDEN GEBRUIK WEBSITE EN WIN ACTIE

 

WEBSITE

De toegang tot en het gebruik van deze website is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites die eigendom zijn van, of beheerd worden door, Magioni B.V.

 

Door gebruik te maken van onze websites accepteert u deze voorwaarden en verplicht u zich tot naleving daarvan. Magioni behoudt zich het recht voor om haar websites te allen tijde te wijzigen of de inhoud deels of geheel te verwijderen. .

 

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten en handelsmerken, in alle materialen die door of namens Magioni op onze websites worden gepubliceerd, zijn eigendom van Magioni of haar licentiegevers.

 

Inhoud; disclaimer

U gebruikt onze websites op eigen risico. De informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen, maar is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Noch Magioni, noch enige functionarissen, werknemers of wederverkopers zijn aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van – of in verband met – het gebruik van de op deze website beschikbare informatie, ook indien mocht blijken dat de informatie op de site van Magioni onjuist of onvolledig is.

 

Wijzigen van deze voorwaarden

Magioni behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen zullen via deze pagina bekend worden gemaakt en worden onmiddellijk van kracht, tenzij anders aangegeven. Gebruikers dienen deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om deze voorwaarden en eventuele wijzigingen daarop te bekijken. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, dient u uw gebruik van de website te staken.

 

VOORWAARDEN MAGIONI ACCOUNT EN PIZZALOOTJES

  • De lootjes kunnen worden ingewisseld bij aankoop van Magioni producten;
  • Het aantal te verkrijgen lootjes, hangt af van het aangekochte product;
  • U kunt maximaal 12 keer per product soort een product aankoop inwisselen voor een lootje;
  • De actie geldt voor alle producten van Magioni die zijn aangekocht in een supermarkt in Nederland of België;
  • De lootjes kunnen alleen in uw eigen account omgeving worden ingewisseld;
  • Na controle en goedkeuring van de bon, worden de lootjes toegekend;
  • Om uw lootje te verzilveren dient u de barcode toe te voegen van het desbetreffende product en de bon toe te voegen.

 

MAGIONI ACCOUNT EN GEGEVENSGEBRUIK

Indien u wilt meedoen aan de win actie dan vragen wij u om verplicht een aantal gegevens in te voeren waaronder uw naam en e-mailadres. Overige gegevens zijn niet verplicht, om door u in te vullen. De naam en het e-mailadres worden gebruikt voor het zenden van een bevestiging van uw account registratie en verdere account updates, zoals het veranderen van uw wachtwoord en optioneel het ontvangen van een nieuwsbrief.

 

We bewaren deze gegevens tot 3 maanden na afloop van de win actie. Daarna worden de gegevens vernietigd.

 

In het kader van onze eigen fiscale bewaarplicht bewaren we de volgende gegevens voor een periode van 7 jaar na de win actie: Naam, e-mailadres

 

Nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van Magioni, zal Magioni u updates mailen omtrent het merk. U kunt zich ten allen tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar office@magioni.com of via de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief.

 

We bewaren uw gegevens (naam, e-mailadres en uw aanmelding voor de nieuwsbrief) zolang u de nieuwsbrief van ons ontvangt. Indien u zich afmeldt voor de nieuwsbrief dan vernietigen we uw gegevens binnen 6 maanden nadat we uw afmelding hebben ontvangen.

 

Voor onze gegevens, uw rechten onder de AVG en het overige gegevensgebruik vanwege uw bezoek aan deze Magioni website verwijzen we naar ons privacy statement en naar het cookiestatement.

Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze voorwaarden, kunt u deze voorleggen aan office@magioni.com