VOORWAARDEN WINACTIE FOODTRUCK VOOR JOUW STRAAT

 • De winnaar wint 1 uur pizza party voor maximaal 30 personen
 • De locatie dient goed bereikbaar te zijn voor de foodtruck
 • De winnaar wordt uiterlijk 9 september 2022 op de hoogte gesteld per mail
 • De datum voor het event wordt in overleg met de winnaar bepaalt
 • De winactie loopt van 26 augustus 2022 t/m 8 september 2022
 • Deelname aan acties is kosteloos
 • Deelname vindt plaats wanneer je bovenstaand inschrijfformulier hebt ingevuld
 • Eenmalige deelname per persoon
 • Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder
 • Medewerkers van Magioni zijn uitgesloten van deelname aan acties
 • Magioni is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij
 • Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Magioni nieuwsbrief
 • Op alle acties is Nederlands recht van toepassing
 • De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze
 • Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, vervalt het recht op de prijs
 • Magioni is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld
 • Het is niet mogelijk het gewonnen arrangement om te ruilen voor een ander product of geldbedrag
 • Voor onze gegevens, uw rechten onder de AVG en het overige gegevensgebruik vanwege uw bezoek aan deze Magioni website verwijzen we naar ons privacy statement en naar het cookiestatement.

Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze voorwaarden, kunt u deze voorleggen aan office@magioni.com